Όροι Χρήσης

1.Γενικές Πληροφορίες

1.1 .1 Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου gastonred.com ή για οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο με την ίδια επωνυμία (Gastonred) (συλλογικά, οι ιστότοποι στους οποίους ισχύουν αυτοί οι όροι, οι «Ιστοσελίδες»), συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Ιστοτόπων (συλλογικά, τα «Προϊόντα και Υπηρεσίες»), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Προϋποθέσεων.

1.2 Η από μέρους σας χρήση οποιασδήποτε Ιστοσελίδας ή Υπηρεσίας υπόκειται, τουλάχιστον, στους Όρους και Προϋποθέσεις, στην Πολιτική Απορρήτου και στους παρόντες Όρους Χρήσης.

1.3 Επιπλέον, η χρήση οποιωνδήποτε Προϊόντων και Υπηρεσιών του Ιστότοπου ενδέχεται επίσης να υπόκειται στους όρους οποιασδήποτε νομικής ειδοποίησης που ισχύει για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, εκτός από τους Όρους Χρήσης.

1.4 Όλοι αυτοί οι όροι που συμπληρώνουν αυτούς τους Όρους Χρήσης αναφέρονται παρακάτω ως «Πρόσθετοι Όροι». Όπου ισχύουν Πρόσθετοι Όροι για Ιστότοπους, Προϊόντα και Υπηρεσίες, αυτοί θα είναι προσβάσιμοι για να διαβάσετε εντός ή μέσω της χρήσης του, αυτού του Προϊόντος ή Υπηρεσίας Ιστοσελίδας.

1.5 Οι Όροι Χρήσης, μαζί με τυχόν Πρόσθετους Όρους, τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν μια δεσμευτική νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Gastonred σχετικά με τη χρήση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

1.6 Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν από τις 11 Φεβρουαρίου 2019. Όλοι οι προηγούμενοι Όροι Χρήσης πρέπει να θεωρηθούν ακυρωμένοι.

2. Η Συμφωνία σας με τους Όρους Χρήσης

2.1 Η πρόσβασή σας ή η χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευτείτε από τους όρους χρήσης.

2.2 Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ιστότοπου, δηλώνετε επίσης ότι έχετε τη νομική εξουσία να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης εκ μέρους σας και οποιουδήποτε μέρους εκπροσωπείτε σε σχέση με τη χρήση σας.

2.3 Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε από τα σχετικά Προϊόντα ή Υπηρεσίες.

3. Γενική Παροχή Ιστοσελίδων και Υπηρεσιών

3.1 Το Gastonred.com καθιστά τους Ιστότοπους και τις Υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση απορρήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν και τις Υπηρεσίες των Ιστότοπων μόνο σύμφωνα με αυτούς τους «Όρους» και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους.

3.2 Συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους, τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες του για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από αυτούς, τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή ειδοποιήσεις που διατίθενται σε οποιαδήποτε Προϊόντα Ιστοσελίδας ή Υπηρεσίες.

3.3 Οι Ιστοσελίδες και οι Υπηρεσίες ελέγχονται και προσφέρονται από την Gastonred, ή τους συνεργάτες της ή τρίτους. Η Gastonred δεν δηλώνει ότι οι Ιστοσελίδες ή οι Υπηρεσίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε ή από άλλες τοποθεσίες.

3.4 Εάν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε προϊόντα ή υπηρεσίες ιστότοπου από άλλες δικαιοδοσίες, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία.

4. Απαγορευμένη συμπεριφορά χρήστη

4.1 Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους ή οποιοδήποτε από τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες του για:

4.1.1 χρήση ή μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή πληροφοριών που δεν έχετε το δικαίωμα δημοσίευσης ή χρήσης, βάσει πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικότητας, απορρήτου ή άλλων εφαρμοστέων νόμων.

4.1.2 χρήση ή μετάδοση ανεπιθύμητων ή μη εξουσιοδοτημένων πληροφοριών ή περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "αλυσίδες επιστολών", "σχήματα πυραμίδων" ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητης πρόσκλησης ή διαφήμισης.

4.1.3 χρήση ή μετάδοση πληροφοριών ή περιεχομένου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να παρέμβουν ή να διαταράξουν με άλλον τρόπο τα Προϊόντα των Ιστοσελίδων και Υπηρεσίες ή διακομιστές και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες των Ιστότοπων ή που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τους κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες των Ιστότοπων.

4.1.4. Δημοσίευση ή μετάδοση Περιεχομένου που είναι επιβλαβές, προσβλητικό, άσεμνο, καταχρηστικό, επεμβατικό της ιδιωτικής ζωής, δυσφημιστικό, μισητό ή με άλλο τρόπο διακριτικό, ψευδές και παραπλανητικό, υποκινεί μια παράνομη πράξη ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τις υποχρεώσεις σας προς οποιοδήποτε άτομο ή αντίθετα με οποιαδήποτε ισχύουσα νόμοι και κανονισμοί.

4.1.5 Χρήση ή απόπειρα χρήσης λογαριασμού, υπηρεσίας ή προσωπικών πληροφοριών κάποιου άλλου.

4.1.6 Κατάργηση, παράκαμψη, απενεργοποίηση, ζημιά ή παρεμβολή με άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών των Ιστοσελίδων.

4.1.7 Απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδων, σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες, μέσω εξόρυξης κωδικού πρόσβασης μέσω hacking ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή παρέμβασης ή απόπειρας παρεμβολής στην εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων ή Υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται μέσω των Ιστοτόπων ή των Υπηρεσιών.

4.1.8 Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε μέσο για να παρακάμψετε ή να αγνοήσετε το robots.txt ή άλλα μέτρα που χρησιμοποιούμε για να περιορίσουμε την πρόσβαση ή τη χρήση των Ιστοτόπων ή των Υπηρεσιών.

4.1.9 Πλαστοπροσωπία άλλου ατόμου ή οντότητας, ή ψευδή δήλωση ή αλλιώς παραπλανητική σχέση σας με πρόσωπο ή οντότητα.

4.2 Συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε (και ενδέχεται να μην εξουσιοδοτήσετε άλλο μέρος):

4.2.1 Πλαίσιο ή με άλλο τρόπο ταυτόχρονη επωνυμία των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών (για παράδειγμα, εμφανίζοντας ένα όνομα, ένα λογότυπο, ένα εμπορικό σήμα ή άλλα μέσα απόδοσης ενός τρίτου μέρους που είναι λογικά πιθανό να δώσει στον χρήστη την εντύπωση ότι το τρίτο μέρος έχει το δικαίωμα εμφάνισης, δημοσίευσης ή διανομής του ιστότοπου ή της υπηρεσίας).

4.2.2 χρήση οποιουδήποτε Ιστότοπου ή Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να προκαλέσει ζημιά ή να βλάψει αυτόν τον Ιστότοπο ή Υπηρεσία, ή να επηρεάσει τη χρήση και την απόλαυση οποιουδήποτε Ιστοτόπου ή Υπηρεσίας οποιουδήποτε άλλου μέρους.

5. Πρόληψη της απάτης

5.1 Συμφωνείτε ότι το Gastonred.com έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ακατάλληλο παιχνίδι και δόλια δραστηριότητα.

5.2 Εάν, κατά την απόφασή μας, διαπιστώσατε ότι εξαπατήσατε ή επιχειρήσατε να εξαπατήσετε τον Gastonred.com ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χειραγώγησης παιχνιδιών ή της απάτης πληρωμής, χειραγώγηση των εγκαταστάσεων πολλαπλών νομισμάτων , στοιχηματίζοντας σε όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός παιχνιδιού ή ενός γεγονότος ή εάν υποπτευόμαστε για δόλια πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών ή οποιασδήποτε άλλης δόλιας δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής χρημάτων ή άλλης αντιστροφής μιας πληρωμής) ή απαγορευμένης συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή εάν οι καταθέσεις σας δεν τηρήθηκαν από την τράπεζά σας για οποιονδήποτε λόγο, το Gastonred.com διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή / και να κλείσει τον λογαριασμό σας και να ανακτήσει επισφαλείς χρεώσεις χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο μπορεί νόμιμα να είναι διαθέσιμη σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων δεν περιορίζονται σε:

5.2.1 χρέωση του οφειλόμενου ποσού από το λογαριασμό σας.

5.2.2 να δοθεί εντολή σε τρίτους οργανισμούς συλλογής να ανακτήσουν ψευδείς αξιώσεις απάτης και να εισπράξουν τα χρέη. Αυτό μπορεί να έχει επιζήμια επίδραση στην πιστοληπτική σας ικανότητα και θα απαιτήσει από το Gastonred.com να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς σας) σε κατάλληλες υπηρεσίες και να αναφέρει τυχόν εγκληματικές ή ύποπτες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές.

5.2.3 δίωξη πλαστών επιστροφών.

6. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

6.1 Λειτουργούμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καλύπτουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομα μέσα και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στις οδηγίες 2005/60 /CE και 2006/70 /CE της Ε.Ε. και του νόμου για τον έλεγχο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 1986 (Δημόσιος Νόμος 99-570) καθώς και την Ένωση και Ενίσχυση της Αμερικής παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την παρεμπόδιση και την παρεμπόδιση της τρομοκρατίας Νόμος του 2001 (Δημόσιος Νόμος 107-56) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

6.2 Σύμφωνα με αυτές τις Οδηγίες και Πράξεις, η Εταιρεία δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μια σειρά διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αυτές περιλαμβάνουν

6.2.1 διατηρεί ενεργή σχέση με τις δυνάμεις νόμου και τάξης.

6.2.2 αναφέρει στις αρμόδιες αρχές κάθε ύποπτη ή δόλια δραστηριότητα στον λογαριασμό.

6.2.3 τηρεί αρχείο ορισμένων εγγράφων.

6.2.4 διατηρεί υψηλό επίπεδο εσωτερικών ελέγχων ασφαλείας.

6.2.5 πραγματοποιεί μια σωστή και συνεπή αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε πράξη, οικονομική ή άλλη.

6.2.6 κάνει ό,τι μπορεί αναγνωρίσει σωστά κάθε χρήστη μέσω αναγνωρισμένων πρακτικών του KYC (Know Your Client).

6.2.7 διατηρεί την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών: για το σκοπό αυτό παρατηρούμε την απαγόρευση συναλλαγών σε μετρητά άνω των 12.500 ευρώ, μεταξύ ατόμων, ακόμη και όταν το σύνολο είναι μεγαλύτερο από 12.500 ευρώ, αλλά μπορεί να αναλυθεί σε μικρότερα ποσά. Οποιοδήποτε ποσό 12.500 ευρώ θα μεταφερθεί μέσω διεθνούς τραπεζικής μεταφοράς, τραπεζικού εμβάσματος, ηλεκτρονικού χρήματος.

6.3 Για να επαληθεύσουμε σωστά τους χρήστες και να πραγματοποιήσουμε τις σωστές διαδικασίες KYC:

6.3.1 Επαληθεύουμε το χρήστη κατά την εγγραφή του και για κάθε πληρωμή

6.3.2 επαληθεύουμε την ταυτότητα του χρήστη με βάση έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο το χρήστη ή από αξιόπιστη ανεξάρτητη πηγή.

6.3.3 τηρούμε αρχείο των πράξεων που πραγματοποιούνται από τον χρήστη.

6.3.4 συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των χρηστών, ενώ ο λογαριασμός είναι ενεργός και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επαγγελματικής σχέσης.

6.4 Συμφωνούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές κάθε ύποπτη ή δόλια δραστηριότητα στον λογαριασμό. Όλες αυτές οι αναφορές θα γίνονται σύμφωνα με το νόμο και θα σέβονται το απόρρητο οποιουδήποτε ατόμου που φέρνει υπόψη της Εταιρεία κάποια ύποπτη δόλια δραστηριότητα.

6.5  Ένας λογαριασμός που είναι ύποπτος για δόλια δραστηριότητα θα απενεργοποιηθεί και θα παραμείνει απενεργοποιημένος έως το τέλος της έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

7. Χωρίς συμμετοχή

7.1 Όπως χρησιμοποιείται σε αυτούς τους Όρους χρήσης, τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου ή οπουδήποτε αλλού στους Ιστότοπους, ως «Εγγεγραμμένος Χρήστης» νοείται ένα άτομο που έχει εγγραφεί και αποκτήσει λογαριασμό σε έναν από τους Ιστοτόπους μας. Η εγγραφή ή χρήση οποιουδήποτε από τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες ιστότοπων, δεν θεωρείται ότι σας κάνει μέλος, μέτοχο ή συνεργάτη του Gastonred.com για οποιονδήποτε σκοπό.

8. Τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας

8.1 Αυτοί οι Όροι και τυχόν Πρόσθετοι Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε από την Gastonred.com όπως ορίζεται παρακάτω. Το δικαίωμά σας για πρόσβαση και χρήση των Ιστότοπων και των Υπηρεσιών λήγει αυτόματα όταν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους ή Πρόσθετους Όρους που ενδέχεται να ισχύουν για οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες.

8.2 Εκτός από αυτά που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, το Gastonred.com μπορεί, ανά πάσα στιγμή:

8.2.1 να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία ή την πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους Ιστότοπους ή τις Υπηρεσίες, ή σε οποιοδήποτε τμήμα των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών, για οποιονδήποτε λόγο.

8.2.2 να προβεί σε τροποποίηση ή αλλαγή των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τμήματος των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών και τυχόν Όροι, Πρόσθετοι Όροι και άλλες πολιτικές που διέπουν τη χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών, για οποιονδήποτε λόγο.

8.2.3 να προβεί στη διακοπή λειτουργίας των Ιστοσελίδων ή Υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε τμήματος των Ιστοσελίδων ή Υπηρεσιών, για οποιονδήποτε λόγο, για τα οποία το Gastonred.com θεωρεί κατάλληλα κατά την απόλυτη κρίση του.

8.3 Η πρόσβασή σας και η χρήση των Ιστότοπων ή των Υπηρεσιών ενδέχεται να τερματιστεί από εσάς ή από την Gastonred.com ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

8.4 Το Gastonred.com θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων για οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση, αναστολή ή τερματισμό που δεν προκλήθηκε από την παραβίαση των Όρων.

8.5 Οι εγγυήσεις αποποίησης ευθυνών, η ευθύνη και η δικαιοδοσία και οι εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις (Όροι και Προϋποθέσεις) θα παραμείνουν επιζήμια.